Kontakt

Animator wspólnoty

Anna Gajda, mail: destiny4@wp.pl
Alina Michniewicz

Kierownik muzyczny

Sławomir Mazur, mail: slawek.mazur.85@gmail.com

Opiekun wspólnoty

ks. Marek Bernacki

Media

Jacek Ratajczak, mail: rwch@o2.pl