Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. – listopad 2018

Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. 

Łk 18,35-43

 

Dramat człowieka z ewangelii Łukaszowej. Niewidomy i jeszcze ubogi – żebrak. Można się załamać, można zwątpić. Można powiedzieć, że ma się wszystkiego dość, że to życie nie ma sensu, ale jeśli ma się wiarę w sercu to wszystko staje się inne. Wiara daje siłę i moc do przezwyciężania trudności. Przekonał się o tym nasz bohater, który woła z wiarą: Jezusie Synu Dawida ulituj się nade mną. Wiara go ocaliła. Wiara przemieniła jego życie.

Niewidomi i ubodzy są wśród nas. Może i ja takim jestem ?

Nie widzę piękna tego świata, nie widzę tego co dobre wokół mnie, nie dostrzegam działania Bożego. Ubodzy – ludzie którzy mówią niewiele. Ludzie myślący bardzo wąsko. Można mieć wiele zewnętrznie, ale być ubogim wewnętrznie. Jezus pragnie Cię uzdrawiać. On chce dać ci nowe oczy i nowe serce.

Poddaj się Jego działaniu, wyznaj wiarę i otwórz się na Jego łaskę.

 

Zapraszamy na kolejny, listopadowy Rybnicki Wieczór Chwały. Odbędzie się on w Bazylice w Rybniku, 19 listopada o godz. 18:00 (Msza św., po niej uwielbienie).