Majowy Rybnicki Wieczór Chwały

Jak wiatr, jak ożywczy deszcz, tchnienie Ojca, miłujący, miłosierny, moc, ożywiciel, przynoszący pokój, źródło życia, pocieszyciel.
Taki właśnie jesteś, Duchu Święty!

Ruah! Duchu Jahwe, przydź!
Pragnę i tęsknię za Tobą, dotknij mnie swoją miłością, niech się objawi Twoja moc. 
I wypełnij mnie sobą tak bardzo, jak tylko się da! Przyjdź!
Amen

21 maja 2018

Msza św.: 18:00               Modlitwa uwielbienia: 19:00

Bazylika św. Antoniego w Rybniku

Zapraszamy!