Czerwcowy Rybnicki Wieczór Chwały

„O, Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła”.
/św. Faustyna Kowalska/

„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów”.
/św. Teresa z Lisieux/

19.06.2017

godz. 18:00

Zapraszamy